Don'T You Just Love Being In Kangar? - Nothing Works Better Than An Kangar.

Nooit meer te laat komen met contract management

Posted Jan. 24, 2017, 2:51 p.m. By kangar

Het gebeurt in elk bedrijf wel meer dan eens dat er contractdatums over het hoofd gezien worden. Daardoor lopen contracten zonder het weten van beide partijen af zonder dat er een nieuw samenwerkingscontract opgesteld is geweest of zo worden ook contracten verlengd zonder dat er nog eens doornomen wordt wat er in het contract staat en zo worden er ook nooit belangrijke puntjes van aandacht herzien en herschreven. Het is dan ook immers voor vele bedrijven een huzarenwerk om een overzicht te houden over wanneer welke contracten aflopen of wanneer deze herzien moeten worden. Het zou voor iemand bijna een voltijdse job zijn om hier het overzicht over te houden, en een dergelijke loonkost zijn de meeste bedrijven te dragen en dus wordt dit wel eens vaak in een vergeten hoekje geduwd, wat zonde is en wat voor vele gemiste kansen zorgt.

Krijg op tijd een waarschuwing. Met een contract management kunnen er vele puntjes van frustratie voorkomen worden daar een programma nu alles bijhoudt voor het bedrijf in plaats van een medewerker en daarenboven automatisch herinneringen stuurt als een contract dreigt af te lopen of wanneer dit herzien dient te worden. Zo worden de risico´s om datums uit het oog te verliezen zo goed als herleid naar nul. Het kan immers nog altijd dat een medewerker dergelijke waarschuwingsmail uit het oog verliest of vergeet, maar als er direct actie ondernomen wordt om een nieuwe vergadering bijeen te roepen om het contract nog eens door te nemen en er nieuwe onderhandelingen ingezet worden zou ook dit voorkomen moeten kunnen worden.
Te veel gemiste kansen. Zelfs op de dag van vandaag laten immers veel te veel bedrijven nog kansen liggen om betere contracten af te sluiten met andere bedrijven en zo de toekomst beter te maken.